Welkom op de website van HB-Zwolle.

HB-Zwolle is een samenwerkingsverband van specialisten rondom hoogbegaafde kinderen en volwassenen in de regio Zwolle.
Het doel van HB-Zwolle is het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid en het bieden van toegankelijke expertise.

Specialisten in dit samenwerkingsverband werken vanuit een holistische visie met als gedeelde basis het Delphi model.

Op de agenda vindt u verschillende activiteiten die worden aangeboden door degenen die bij HB-Zwolle betrokken zijn.

De begeleiding van de specialisten is veelzijdig en bevat een hoeveelheid aan werkvormen en activiteiten. Wij hanteren daarbij uitdrukkelijk de opvatting dat volwassenen, ouders en kinderen zelf moeten kunnen kiezen bij wie zij ondersteuning cq begeleiding vragen.

De deelnemers van dit netwerk delen eenzelfde zienswijze op hoogbegaafdheid. Zij beschouwen hoogbegaafden als krachtige, kleurrijke individuen. In het algemeen ervaren hoogbegaafden veel intensiteit in hun leven. Zij zijn en zien ‘’op een andere wijze’’ dan de gemiddelde mensen. Een acceptatie van dit ‘’anders-zijn’’, zowel individueel als maatschappelijk, is een belangrijk aandachtspunt binnen HB-Zwolle.

groepsfoto

Lezingencyclus HB-Zwolle

HB-Zwolle verzorgt een lezingencyclus over verschillende aspecten van hoogbegaafdheid. 

Meer uitgebreide informatie over de verschillende lezingen vindt u op de website van de lezinggever.


17 januari 2017      Marga Spaanjaars     www.HB-trainingen.nl

Hoogbegaafd: begrijpen en begrepen worden.

In contact met een wereld die anders denkt.

 

14 maart 2017     Rineke Derksen     www.gelukkighb.nl

Slimme pedagogiek.

Een passende praktische pedagogische aanpak voor hoogbegaafde kinderen.

 
17 mei 2017      Hilda van der Tuin     www.jijzwolle.nl   

Leren=Frustreren

Hoogbegaafdheid is geen garantie voor een diploma of een bloeiende carrière. Ouders moeten kinderen leren frustreren om het échte leerproces te stimuleren.


21 november 2017      Ali Hekman en Frans Corten    www.alihekman.nl

‘Hoogbegaafd ondernemen’

Hoe ondernemend ben jij? Waardoor raak jij geïnspireerd en hoe breng jij jouw product aan de man of vrouw?

Tijdens deze interactieve lezing wordt vooral ingegaan op dilemma’s die je als hoogbegaafde tegen kunt komen ten aanzien van ondernemerschap, zoals: Past het ondernemerschap wel goed bij mij? Wat voor type ondernemer ben ik? Waar wil ik mij op richten?  Welke aspecten vind ik leuk, wat niet, en hoe ga ik daar mee om? (o.a. zingeving, zakelijkheid, verkopen, presenteren, netwerken ) Waar en hoe vind ik mijn klanten?

De avond is bedoeld om op aandachtspunten in te gaan, tips te geven, een ieder voor zich aan het nadenken te zetten en te inspireren.

Locatie: GelukkigHB, Assiesstraat 2-D, 8011 XT Zwolle

19.30 – 21.00 uur   /  zaal open vanaf 19.00 uur

 € 7,50 p.p.  /  s.v.p. gepast betalen met contant geld

Aanmelding via info@alihekman.nl